ตามเสด็จในหลวง 18 พฤศจิกายน 2555 - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา และคณะ ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
วันอาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 เวลา 16.53 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ทรงรับนายบารัค โอบามา (The Honorable Barack Obama) ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit)


( Hi-resolution Image )
คลิปข่าวในพระราชสำนัก


http://vimeo.com/54154900


รูปภาพ และข้อมูลจาก
- www.brh.thaigov.net
- www.whitehouse.gov

Comment is disabled, please log in to comment.

Log in   or   Register

welovetheking
We Love The King
Thailand • Founder Member
Story info

1351 Views

Sponsored